Przyjęcie weksla

Inaczej określany jako akcept weksla. Jest to podpis, jaki składa trasat na wekslu wyrażając zgodę na jego spłatę w terminowym okresie. Przyjęcie weksla powinno być bezwarunkowe. Każde odstąpienie od treści zamieszczonej w przyjęciu wekslu (poza ograniczeniem się do spłaty sumy na wekslu) jest uważane za odmowę przyjęcia weksla.