Przewłaszczenie

Przewłaszczenie- jest to forma zabezpieczenia spłaty kredytu. Jej charakterystyczną cechą jest to, iż dłużnik czyli właściciel rzeczy ruchomej, przenosi prawa do niej na rzecz innej osoby. Dzieje się to poprzez zawarcie między nimi umowy. Gdy dług zostaje spłacony, przeniesienie własności traci ważność.