Przewalutowanie

Jedna z możliwych operacji bankowych, polegająca na zmianie waluty, w której zostało zaciągnięte zobowiązanie finansowe na inną, powiązana ze zmianą oprocentowania kredytu. Zmiany tej można dokonać na każdym etapie kredytowania, lecz pociąga to za sobą obowiązek poniesienia dodatkowych kosztów narzuconych przez bank.