Przestępstwa skarbowe zmorą polskich pracodawców

W ostatnich latach działalność polskich przedsiębiorców jest szczegółowiej sprawdzana pod kątem dokonywania przestępstw skarbowych. W latach 2011 i 2012 najwięcej spraw dotyczyło niewypłacania podatku, który został pobrany przez płatników. Co więcej, wśród takich pracodawców znajdują się przedsiębiorcy, pobierający zaliczkę na PIT od honorarium pracowniczego. Pracodawcy, którzy nie chcą zostać odnotowani w Krajowym Rejestrze Karnym, mogą dobrowolnie poddać się karze.

 

Pracodawcy dość chętnie korzystają z możliwości dobrowolnego poddania się odpowiedzialności, ponieważ z przestępstwami skarbowymi związane są nie tylko kary pieniężne, które przedsiębiorcy muszą uregulować w wyznaczonym terminie, lecz także wpis do Krajowego Rejestru Karnego. Co więcej, za tego rodzaju wpisem idzie problem dotyczący niemożnośćci wykonywania niektórych zawodów.

 

Jak donosi portal finanse.wp.pl , sprawy, które znajdują się jeszcze w toku postępowania przygotowawczego, mogą zostać rozwiązane bez wpisu do KRK. Jednocześnie do takich przypadków zaliczane są jedynie sprawy, które nie przekraczają ustawowego progu ( aktualnie wynosi on 8 tys. zł.). W momencie przekroczenia tej kwoty, sprawa zostaje skierowana do sądu, a jedyną możliwoąścią rozwiązania jej przed organem przygotowawczym jest stwierdzenie braku zaistnienia wszelkich znamion przestępstwa.

 

Z kolei przedsiębiorcy, którzy zechcą dobrowolnie poddać się karze, muszą złożyć stosowny wniosek dotyczący możliwości dobrowolnego poddania się karze, a wramach negocjacji, ustala z organem przygotowawczym wymiar kary. Dzięki temu przedsiębiorcy zachowują niekaralność i nie są wpisywane do KRK.

 

Jednocześnie, za przestępstwa skarbowe obowiązuje nie tylko kara grzywny, lecz także pozbawienia, bądź ogranikczenia wolności. Najwyższy wymiar kary odnosi się jednak do przestępstw dotyczących wysokicdh kwot.

 Interesuje Cię pożyczka? Wejdź na Infofinanse24.pl.

Autor: I. Kaczmarek  / Kredito24  Zdjęcie: Petra Bork/ Pixelio