Przepracowany nauczyciel? Niekoniecznie

Jak podaje Rp.pl bazując na danych OECD – Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – z opublikowanego 10/09/2012 raportu „Education at Glance 2012” nauczyciele polskich szkół podstawowych pracują przy tablicy najkrócej spośród wszystkich nauczycieli najlepiej rozwiniętych gospodarek świata. Ma on najniższy na świecie wymiar godzin do przepracowania. Statystyczny nauczyciel szkoły podstawowej spędza przy tablicy średnio 502 godzin. 

Przy uwzględnieniu, że taki nauczyciel pracuje zaledwie 186 dni w roku (ferie zimowe, długie wakacje, święta) daje to 162 minuty dziennie. Wynosi to niewiele ponad 3,5 godziny lekcyjne. Dla porównania nauczyciel niemiecki ma średnio 5 lekcji dziennie, niemiecki 5,5 a czeski aż 6. Rekordzistami są hiszpańscy i amerykańscy nauczyciele, którzy mają 7-8 godzin. Średni czas pracy dydaktycznej w krajach OECD i UE wynosi 5,5 godziny lekcyjnej. Statystyki dotyczące wymagane czasu w szkole (czyli przy tablicy i poza nią) to w Polsce 540 godzin, czyli około 174 minuty dziennie, co stanowi 12 minut poza prowadzeniem zajęć. To w ciągu tych 12 minut uczniowie mogą porozmiawiać ze swoim wykładowcą poza lekcjami. W tych zestawieniach odbiegamy daleko od średnich unijnych czy OECDm gdzie wynoszą one 2 razy więcej odpowiednio: 1058 i 1178 godzin rocznie.

O dziwno nawet greccy nauczyciele okazują się bardziej pracowici, którzy przy tablicy spędzają porównywalną liczbę godzin, ale drugie tyle poświęcają na pozostałe zajęcia na terenie szkoły, co w ciągu roku daje rezultat 1140 godzin. Niski wymiar czasu pracy dydaktycznej w Polsce gwarantuje pedagogom Karta nauczyciela. Zgodnie z nią w tygodniu muszą przepracować przy tablicy zaledwie 18 godzin, a przepisy te obowiązują od stanu wojennego. Za każdym razem kiedy poruszany jest temat długości czasu pracy nauczycieli, związki pedagogiczne ogłaszają strajki i protestują przeciwko zarzutom, że za mało pracują dodając, że praca nauczyciela to również zajęcia wychowawcze oraz zebrania czy przygotowanie się do zajęć. Ich zdaniem wszystko to składa się na 40-godzinny kodeksowy wymiar pracy w tygodniu.

W przygotowaniu jest projekt ustawy podniesienia nauczycielskiego pensum do 20 godzin. W kolejnym resorcie edukacji trwają również negocjacje pomiędzy samorządowcami a nauczycielskimi związkami na temat zmiany zapisów w przedwojennej Karcie. Liczymy jednak na zmiany bo obecny efekt regulacji związanych z czasem pracy nauczycieli to taki, że samorządy dokładają do szkół kilkanaście miliardów złotych. W tym samym czasie uczniów ubywa, a nauczycieli przybywa.

Interesuje Cię pożyczka? Wejdź na Infofinanse24.pl.

Autor: K.Malolepszy; Bildquelle: Kurt F. Domnik  / pixelio.de