Przelew wierzytelności na zabezpieczenie

Jest to umowa pomiędzy kredytobiorcą a bankiem, w której kredytobiorca przekazuje bankowi wierzytelności wobec swojego dłużnika. Bank najczęściej przyjmuje, jako zabezpieczenie kredytu przelew należności odbiorców kredytobiorcy. Dla dokonania cesji wierzytelności zgoda dłużnika kredytobiorcy nie jest wymagana. Wymagane jest jedynie powiadomienie dłużnika przez kredytobiorcę