Prowizja

Jest to określony procent od wartości oferowanego produktu bankowego, który bank pobiera od kliena, i który stanowi jego przychód. Prowizja może być doliczana do konkretnych transakcji, na przykład może być doliczana do kwoty wykonywanego przelewu bankowego; zawierana jest także w umowie kredytowej, w przypadku, gdy klient nie skorzysta z pełnej kwoty przyznanego mu kredytu.