Prowizja ubezpieczeniowa

Opłata pobierana za ubezpieczenie kredytu od ryzyka, które może wpłynąć na nieregulowanie zobowiązania kredytowego. Wysokość prowizji ubezpieczeniowej uzależniona jest od wysokości kredytu oraz oceny możliwości wystąpienia sytuacji zagrażających spłaceniu zaciągniętego zobowiązania. W przypadku kredytu obarczonego wysokim ryzykiem wielkość prowizji ubezpieczeniowej może mieć istotne znaczenie dla wielkości rzeczywistego oprocentowania.