10/07/2012

Prowizja od wcześniejszej spłaty

Opłata pokrywana przez kredytobiorcę w przypadku spłaty części lub całości zobowiązania w terminie wcześniejszym niż przewidywała to umowa kredytowa. Większość banków określa czas, kiedy taka operacja obarczona jest prowizją. Obowiązek płacenia prowizji banki uzasadniają ponoszeniem dodatkowych kosztów, związanych z koniecznością lokowania środków wpłaconych przedterminowo przez kredytobiorcę w mniej opłacalne produkty.

Oceń nas
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Aplikuj teraz