Promesa kredytowa

Bankowe przyrzeczenie udzielenia kredytu zawsze w formie pisemnej. Promesa kredytowa jest zazwyczaj wymagana przez deweloperów, jako potwierdzenie, iż osoba kupująca nieruchomość otrzyma kredyt, z którego sfinansuje zakup nieruchomości. Jednak sama promesa przyjmuje różną formę zależnie od instytucji, która ją wystawia.