Prolongata

Zmiana warunków umowy, polegająca na wydłużeniu okresu kredytowania, wykraczającego poza termin podany w umowie pierwotnie sporządzonej. Zmiana ta może polegać na określeniu nowej wysokości oraz liczby kolejnych rat lub zmianie terminu płatności rat kapitałowych kredytu oraz wskazaniu ich liczby i wysokości.