Produkt bankowy

Każdy produkt finansowy oferowany przez bank. Klient otrzymuje produkt bankowy w ramach skorzystania z usługi danego banku. Do produktów bankowych zalicza się m.in.: kredyty bankowe, konta, lokaty, pożyczki czy depozyty. Produkty bankowe to również operacje i czynności bankowe, połączone stosunkiem umownym między bankiem a klientem. Można więc zaliczyć do nich również karty płatnicze czy bankowość elektroniczną.