Premia

Jest to kwota pieniędzy, jaką nabywca płaci sprzedawcy opcji, która jest ceną opcji. Wielkość premii uzależniona jest od wielu czynników. Najważniejszym czynnikiem wpływającym na cenę jest wielkość relacji pomiędzy ceną realizacji walorów, których dotyczy opcja tzw. Cena bazowa (ang. strike price), a ich obecną ceną notowaną na rynku kasowym.