Prawo poboru

Jest to prawo do kupna nowych akcji, jakie posiadają dotychczasowi akcjonariusze spółki w przypadku, kiedy emisja nowych akcji ma na celu podwyższenie kapitału akcyjnego spółki. Prawo poboru, jako prawo zbywalne posiadające pewną wartość(zależną od ceny akcji, jakich dotyczy) może być przedmiotem obrotu na rynku giełdowym.