Pożyczka

Pożyczkę definiuje w Polsce kodeks cywilny. Jest to umowa pomiędzy pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą, która określa wielkość i gatunek przedmiotów pożyczonych. Przedmiotami mogą być tak środki pieniężne, jak i rzeczy materialne. W odróżnieniu od kredytu pożyczkobiorca nie jest zobligowany do wskazania celu przeznaczenia środków. Umowa pożyczki nie musi być odpłatna.