Pozycja niedopasowania

Czyli rozbieżność w terminach wymagalności i zapadalności odpowiadających sobie pasywów i aktywów, które są wykazywane w bilansie banku. Biorąc pod uwagę liczbę pozycji prowadzonych przez banki należy uznać, iż ich całkowite dopasowanie jest niemożliwe. Banki z reguły posiadają krótką lub długą pozycje niedopasowania.