Poręczenie wekslowe

Zwane również awalem, to czynność prawna polegająca na poręczeniu za cudzy dług wekslowy. Poręczyciel wekslowy odpowiada za dług w taki sam sposób, jak osoba, za którą poręczono. Awal jest ważny wówczas, gdy podpis poręczyciela znajdzie się na wekslu lub na przedłużku. Istotne jest zamieszczenie wyrazu „poręczam” lub innego, równoznacznego, wraz z podpisem poręczyciela. Poręczycielem może być zarówno osoba fizyczna, jak i prawna.