Poręczenie cywilne

Poręczenie cywilne- jest to umowa pomiędzy wierzycielem a poręczycielem. Jej celem jest finansowe zabezpieczenie kredytu, w razie gdyby dłużnik nie wywiązał się ze swoich zobowiązań finansowych względem banku. W takim wypadku to poręczyciel jest odpowiedzialny za dług i musi wyrównać go z własnego majątku.