Pomyłki komornicze: rozstrzygnięcie w sprawie PESEL

Pomyłki- komornicze-rozstrzygnięcie-w-sprawie-PESELSąd Najwyższy ustalił, iż obowiązek podania numer PESEL w sprawach dotyczących ustalenia dłużników, będzie dotyczył wyłącznie spraw wszczętych po 7 lipca 2013 roku, czyli od momentu wprowadzenia nowelizacji dotyczącej numer PESEL. Rozstrzygnięcie miało miejsce po zgłoszeniu sprawy do SN przez Sąd Rejonowy Wrocław- Śródmieście.

 

Jak donosi Rezczpospolita, sprawa dotyczyła orzeczenia sporu pomiędzy komornikiem, a referendarzem sądowym, który nie chciał wydać zgody na uzupełnienie numeru PESEL dłużnika. Na skutek powstałej sytuacji, SN rozstrzygnął, iż rygor podania PESEL nie powinien dotyczyć spraw, które zostały wszczęte jeszcze przed nowelizacją przepisów.

 

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do systemu prawnego, podanie numeru Powszechnego Elektornicznego Systemu Ewidencji Ludności, miało służyć wyeliminowaniu pomyłek komorniczych, polegających na obarczeniu długiem niewłaściwe osoby. Nowelizacja dotyczy także podania numeru NIP.

 

Dwoistość problemu  polega przede wszystkim na tym, że SN uznał, iż klauzula wykonalności dotyczy wyłącznie spraw wszczętych przed 7 lipca 2013 roku Tym samym podkreśla się, że wprowadzone zmiany będą sporym uproszczeniem dla wierzycieli. Wraz z nowymi regulacjami, pojawiły się negatywne komenatrze, zwracające uwagę na fakt, iż nawet podanie numer PESEL nie jest wyznacznikiem uniknięcia błędów w praktyce komorniczej.

Więcej na ten temat i pożyczki przez internet dowiesz się na stronie Infofinanse24.pl.

 

Autor: I. Kaczmarek/ Kredito24  Zdjęcie:Thorben Wengert/ Pixelio.de