Pomoc w spłacie kredytów mieszkaniowych

Wedługo prawo.money.pl komisja infrastruktury i finansów starają się o przedłużenie do końca 2017 r. możliwości jednorazowej spłaty zadłużenia mieszkań spółdzielczych na preferencyjnych warunkach . Wobec zadłużeń będzie stosowana pomoc państwa w spłacie długoterminwych kredytów.  Chodzi tu oczywiście o kredyty zaciągnięte przez spółdzielnie mieszkaniowe do końca maja 1992 roku na budowę mieszkań spółdzielnczych lokatorkich.

Rządowy projekt ustawy (opracowny przez ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej) o pomocy państwa, przewiduję pomoc państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzieleniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych.

Dziś w południe odbyło sie pierwsze czytanie projektu, który ma na celu wydłużyć okres spłaty zadłużenia na preferencyjunych warunkach. Posłowie nie zgłosili żadnych poprawek. Nowelizacja ustawy ma na celu przedłużenie  o kolejne 5 lat, czyli do końca 2017 roku terminu w jakim kredytobiorca może dokonać spłaty kredytu wraz z częścią skapitalizowanych i przejściowo wykupionych odesetek. Wiceminister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Piotr Styczeń na posiedzeniu komisji powiedział, że grupa do 70 tys. członków spółdzielni czeka na owo przedłużenie.

Rząd przewiduje, że nowelizacja wywoła wyraźny spadek liczby zadłużonych mieszkań, wobec których zastosowana została pomoc państwa. Resort spodziewa się również dodatkowych wpływów do budzetu z jednorazowych spłat zadłużeń. Nowy projekt powinien także uporządkować sytuację mieszkaniową społdzielców, którzy będą mogli swobodnie dysponować lokalami, jak równiez je sprzedać na wolnym rynku.    

Jaki są warunki spłaty kredytów? Dlaczego sa takie korzystne? Spłaty kredytu polegają m.in. na pokryciu przez budżet dużej części odsetek skapitalizowanych i odsetek przejsciowo wykupionych przez państwo.

Podczas posiedzenia komisji posłowie rozpatrywali równiez poselski projekt nowelizujacy ustawę o pomocy państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych. Powołano nadzwyczajną komisjię do rozpatrzenia projektu poselskiego.

Autor: K.Jankowska, Zdjęcie: Petra Bork/PIXELIO