Pomoc dla zadłużonych?

Pomoc-dla-zadłużonych?Od kilku dni wmediach niemal huczy na temat wzrostu wartości franka szwajcarskiego, przez co osoby, które zaciągnęły w tej walucie kredyty, muszą spłacać dużo wyższe raty miesięczne. Ta trudna sytuacja stała się numerem jeden nie tylko na ustach ludzi i dziennikarzy, lecz także polityków. Rozważane sa możliwości udzielenia wsparcai frankowiczom, celem ułatwienia im spłaty tak wysokich kredytów.

Wzrost wartości franka

Ze względu na nagły wzrost wartości franka, część Polaków jest skazana na spłatę znacznie wyższych kredytów. Niestety taka sytuacja sprawiła, że przykłądowo osoby, które na początku płaciły ratę miesięczną w wysokości 860 zł, musza liczyć się z jej wzrostem nawet do 1300 zł w ciągu miesiąca. Tak drastyczne i nagłe zmiany mogą nadwyrężyć porftel każdego. W mediach szeroko komentowane są kwestie udzielenia pomocy frankowiczom. Podkreśla się, że osoby te świadomie zaciągały kredyty i powinny brać pod uwagę możliwość wahań walutowych, a jednocześnie wziąć odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Inni z kolei twierdzą, że spłata tak wysokich rat jest dla wielu osób niemal niemożliwa i starają się znaleźć jak najlepsze rozwiązanie tego problemu.

Możliwa pomoc

Czy zatem rząd udzieli pomocy frankowiczom? Niemal 500 tys. Polaków czeka na decyzje, które pozwolą im odetchnąć i z ulga spojrzeć w przysżłość. Decyzja o wsparciu  osób, które mają zaciągnięte kredyty we franku szwajcarskim zapadła już na Węgrzech, dzięki czemu mieszkańcy tego kraju mogą spłacić kredyt po kursie, który był szacowany jeszcze w listopadzie. Takie porozumienie zostało zawarte ze stowarzyszeniem, które zrezsza banki. To właśnie dzięki temu porozumieniu, kredyty, które były zaciągnięte we franku szwajcarskim, od lutego 2015 roku zostaną przewalutowane na forinty węgierskie. Oczywiście osoby, które chcą pozostać przy aktualnej walucie, mogą wystosowac specjalne pismo i nie podlegać tej pomocy. W POlsce pojawiają się pierwsze głosy za tym, by zostało wprowadzone podobne rozwiązanie, mające za cel ulżyc finansowo frankowcom. Choć wiele osób podkreśla, że takie działania nie są etyczne, gdyż każdy odpowiedzialnie zaciąga kredyt i bierze pod rozwagę możliwości wahań kursu walut, nie powinien przy tym obciążać podatników takim balastem finansowym. Aktualnie prowadzone są rozmowy z bankamil przy czym ostrzega się kredytobiorców, by nie pdoejmowali pochopnych decyzji, jaką jest przewalutowanie kredytu na własną rękę. Również instytucje bankowe zaznaczaja, że zależy im na tym, aby nie dochodziło do egzekucji z majątku kredytobiorcy. Zaznacza się także, iż w przypadku utrzymania tendencji wzrostowej waluty, należy obmyślić plan wsparcia dla osób, które zaciągnęły kredyty hipoteczne we franku szwajcarskim.