Pomoc dla rolników- dopłaty do kredytów

Jak podaje Money.pl przyznano 4 mln zł Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na dopłaty, które zostaną wykorzystane na poczet kredytów z częściową spłatą kapitału. Kredyty z częściową spłatą kapitału będą w dużej części pokrywane przez Agencję – w tym roku przeznaczono na ten cel już 13 mln zł. Do października tego roku udzielono 179 kredytów tego rodzaju o łącznej wartości 22 mln zł. Dzięki takiemu wsparciu finansowemu liczba przyznanych pożyczek tego typu zdecydowanie wzrośnie i przekroczy tę z minionego roku (249 kredytów o łącznej wartości ok. 25 mln zł.), kiedy to Agencja przeznaczyła na wsparcie rolników 5,5 mln zł.

Dzięki utowrzeniu specjalnej platformy internetowej „Obsługa limitów on-line” ulepszona zostanie współpraca między Agencja i poszczególnymi bankami, co przyczynić się ma w znacznym stopniu do wyrostu efektywności obsługi zainteresowanych rolników. Dodatkowe pieniądze w wysokoścki 4 mln zł. udostępnione zostaną z dniem 22. listopada. Ubiegać się będzie można o nie w SGB-Banku, Banku Gospodarki Żywności, Banku Polskiej Spółdzielczości, ING BŚ oraz Pekao.

Kredyty z częściową spłatą kapitału pojawiły się w 2010 roku i stanowią alternatywę dla kredytów inwestycyjnych. Ich część spałacana jest przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Kwota pokrywana przez Agencję może sięgać 75 tys. zł, nie może ona jednak przekraczać 35 procent wartości samego kredytu i wypłacana jest w dwóch ratach – 75 procent przekazana zostaje po zrealizowaniu inwestycji, reszta – w chwili ostatecznej spłaty pożyczki.

Interesuje Cię pożyczka? Wejdź na Infofinanse24.pl.

Autor: I. Kujawa. Zdjęcie: Gerd Altmann  / pixelio.de