Polityka prywatności Kreditech Polska Sp. z o.o.

Polityka prywatności Kredito24

Kreditech Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 32, 00-838 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000429058, NIP: 5252534005, kapitał zakładowy: 200 000,00 zł (dalej: Kreditech) jest administratorem Państwa danych osobowych („Dane Osobowe”).

Kredito24 jest marką należącą do Kreditech. Kreditech podjął wszelkie niezbędne starania, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników strony www.Kredito24.pl (“Kredito24”).

Dane osobowe użytkowników nie będą udostępniane osobom trzecim, bez podstawy prawnej.

Wszystkie dane wprowadzone za pośrednictwem strony Kredito24 są chronione technologią szyfrowania SSL (Secure Socket Layer). Chronimy prywatność użytkowników naszej strony internetowej w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z 29 sierpnia 1997 (Dz.U. z 2015 roku, poz. 2135 z późn. zm.). Stosujemy zaawansowane technologicznie i metodologicznie środki w celu zagwarantowania najwyższego bezpieczeństwa danych Klientów.

Jeżeli chcesz usunąć swoje dane z systemu Kredito24 wystarczy, że napiszesz maila: info@kredito24.pl lub skontaktujesz się z nami telefonicznie: +48 71 881 10 77.

 1. Automatyczne zbieranie danych

Kredito24 używa Google Analytics oraz innych narzędzi pomocnych w zbadaniu w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony. Narzędzia te korzystają z tzw. “cookies” (ciasteczek), które są plikami tekstowymi zapisanymi na komputerze w celu zebrania standardowych informacji takich jak dane dotyczące logowania i zachowania użytkownika. „Cookies” nie mogą być używane w celu pozyskania danych z Twojego dysku twardego, adresu e-mail bądź jakichkolwiek prywatnych informacji.

Informacje, które “cookies” wygenerowały w oparciu o Twoją aktywność na naszej stronie (włączając adres IP) są przekazywane do Google. Następnie są one używane do oceny użytkowania i stworzenia raportu statystycznego o aktywności na stronie. Ani Kredito24, ani Google nie będą usiłować połączyć adres IP z danymi użytkownika oraz jakimikolwiek innymi danymi. Nie będziemy łączyć danych zebranych na naszej stronie z jakimikolwiek danymi osobowymi z innych źródeł, pod warunkiem, że powyższe informacje nie są jawnie opublikowane przez właściciela. Możesz ustawić swoją wyszukiwarkę internetową tak, aby informowała Cię kiedy zapisuje “cookies” albo całkowicie zablokować ich wysyłanie. Musisz pamiętać jednak, że blokowanie “cookies” pozbawia Cię niektórych funkcjonalności, które oferujemy na naszej stronie internetowej.

Kredito24 może zbierać informacje o Tobie kiedy odwiedzasz stronę i zachowywać te, które są związane z Twoim profilem użytkownika. Informacje te mogą zawierać dane dotyczące odwiedzanych stron, oglądanej zawartości, częstotliwości i długości wizyt, typu transakcji, ściąganych dokumentów i innej aktywności związanej z naszą stroną, Twoim adresem IP, nazwą domeny, typem przeglądarki, systemem operacyjnym.

Kredito24 używa Hotjar pomocnych w zbadaniu, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony. Hotjar, tak jak większość narzędzi analitycznych, przechowuje własne pliki cookies w przeglądarkach gości witryny. Jest to niezbędne do poprawnego wyświetlania treści odwiedzającym witrynę.

Pliki cookies które Hotjar zapisuje w przeglądarkach odwiedziających wygasają automatycznie po 365 dniach:

Nazwa pliku cookie Opis
_hjClosedSurveyInvites Ten plik cookie jest zapisywany jak odwiedzający wchodzi w interakcję z nakładką z zaproszeniem do ankiety. Zapewnia, że to samo zaproszenie nie pojawia się ponownie temu samemu odwiedzającemu.
_hjDonePolls Ten plik cookie jest zapisywany jak odwiedzający ukończy ankietę przy użyciu funkcji Feedback. Jest on stosowany w celu zapewnienia, że ta sama ankieta nie pojawia się ponownie, jeżeli została już wypełniona.
_hjMinimizedPolls Ten plik cookie jest zapisywany jeżeli odwiedzający zminimalizuje opcję Feedback. Jest wykorzystywany w celu zapewnienia, że funkcja Feedback będzie zminimalizowana gdy odiwedzający będzie poruszać po stronie.
_hjDoneTestersWidgets Ten plik cookie jest zapisywany jeżeli odwiedzający wyśle informacje przy użyciu funkcji Recruit User Testers. Jest stosowany w celu zapewnienia że funkcja nie pojawi się ponownie, jeżeli już została wypełniona.
_hjMinimizedTestersWidgets Ten plik cookie jest zapisywany jeżeli odwiedzający zminimalizuje opcję Recruit User Testers. Jest wykorzystywany w celu zapewnienia, że funkcja Recruit User Testers będzie zminimalizowana gdy odiwedzający będzie poruszać po stronie.
_hjDoneSurveys Ten plik cookie jest zapisywany jeżeli odwiedzający wypełni ankietę. Jest stosowany w celu załadowania treści ankiety jedynie w sytuacji, w której odwiedzający jeszcze jej nie wypełnił.

Hotjar nie śledzi czy nie nagrywa odwiedzających, którzy zablokowali pliki cookies. W dodatku Hotjar nawet nie inicjalizuje swoich róźnych komponentów jeżeli wykryje, że pliki cookies są zablokowane.

 1. Zbieranie danych podczas rejestracji

Aby ubiegać się o pożyczkę trzeba zarejestrować się na Kredito24. Podczas rejestracji prosimy o udostępnienie nam następujących danych:

 • imię i nazwisko,
 • numer PESEL,
 • numer dowodu tożsamości,
 • osobisty numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 • adres zameldowania,
 • adres do korespondencji (jeśli inny niż adres zameldowania),
 • e-mail,
 • numer telefonu, wysokość i źródła wszystkich dochodów,
 • okres zatrudnienia,
 • miejsce pracy i zawód,
 • całkowita miesięczna stawka ratalna innych kredytów/pożyczek spłacanych przez kredytobiorcę,
 • adres i dane kontaktowe pracodawcy,
 • numer konta bankowego kredytobiorcy (IBAN),
 1. Zbieranie danych w celu zawarcia umowy o pożyczkę

Ponadto, zgodnie z artykułem 24 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2010 r. Nr 81, poz. 530) poprosimy Cię o udzielenie Kredito24 zgody na żądanie i uzyskiwanie danych osobowych dotyczących użytkownika od następujących podmiotów:

InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77,

Biuro Informacji Gospodarczej ERIF SA z siedzibą w Warszawie przy Placu Bankowym 2,

Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Armii Ludowej 21.

Na stronie Kredito24 mogą być umieszczone dodatkowe ankiety pytające użytkownika o zdanie na temat usług oferowanych przez Spółkę.

Informujemy, że Kreditech Polska poprzez KontoX potwierdzi, że numer Państwa rachunku bankowego jest prawidłowy i uzyska dostęp do informacji o posiadaczu rachunku bankowego w celu potwierdzenia Państwa tożsamości (poprzez zweryfikowanie Państwa imienia, nazwiska, adresu, adresu email, numeru PESEL, numeru dowodu osobistego, telefonu) i informacji o aktualnym saldzie.

 1. W jaki sposób Twoje dane są przetwarzane

Kreditech jest administratorem danych osobowych zebranych w celu zaspokojenia wszystkich potrzeb swoich klientów, w szczególności do zawierania i realizacji umów z klientami. Poprzez gromadzenie informacji Kreditech ma możliwość monitorowania i poprawy jakości usług oferowanych Klientom.

Kreditech może wykorzystywać dane do następujących celów:

 • Aby na bieżąco informować o kwestiach związanych z naszymi usługami,
 • Aby zapewnić dokładnie takie usługi, których potrzebujesz,
 • Aby wywiązać się z zawartej umowy,
 • Aby umożliwić Tobie zarejestrowanie się w systemie Kredito24,
 • Abyś mógł się zalogować się na swoje konto (np. podstronę naszego Serwisu, w której klient ma możliwość ubiegania się o kredyt)
 • Tworzenia wewnętrznych raportów i analizowania danych,
 • Aby potwierdzić Twoją tożsamość,
 • Aby potwierdzić Twoją wiarygodność kredytową,
 • Aby prowadzić Twój osobisty profil,
 • Abyś mógł zarządzać swoim kontem,
 • Aby odpowiedzieć na ewentualne pytania,
 • Aby skontaktować się w nagłych wypadkach lub w związku ze świadczoną usługą,
 • Aby zapewnić Tobie informacje na temat usług i produktów oferowanych przez Kreditech Polska Sp. z o.o.,
 • W celu tworzenia spersonalizowanych danych statystycznych,
 • Do zawierania i wykonywania umów pożyczek oraz rozpatrywania skarg,
 • Do przekazywania danych w przypadku naruszenia prawa, na wniosek Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, lub innych uprawnionych organów państwowych.
  1. W jakich przypadkach i na jakiej podstawie Kreditech Polska Sp. z o.o. może przekazać dane osobowe osobom trzecim?
   Kreditech jest uprawniona do przekazania danych osobom trzecim, w szczególności firmom prawniczym na ścieżce sądowych postępowań egzekucyjnych, biurom rachunkowym świadczącym usługi na rzecz Kreditech, czy partnerom handlowym współpracującym z Kreditech na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 roku., poz. 2135). Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2010 o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1015) oraz na podstawie umowy kredytowej, Kreditech jest upoważniona do udzielania informacji na temat wpisania wszystkich zobowiązań finansowych Klienta wobec Kreditech z tytułu umowy kredytowej, do Rejestru Dłużników ERIF BIG SA z siedzibą w Warszawie, Plac Bankowy 2, KRD BIG SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Armii Ludowej 21 i BIG InfoMonitor SA w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77, zgodnie z przepisami wspomnianej ustawy. Dodatkowo Kreditech ma możliwość przekazania danych osobowych wyłącznie podmiotom wymienionym powyżej, gdzie warunki ochrony danych są wystarczające do bezpiecznego przekazywania informacji.
  2. Jak mogę dokonać zmian moich danych osobowych oraz w jaki sposób Kreditech może się ze mną skontaktować?

W każdej chwili możesz zmienić lub usunąć swoje dane osobowe zapisane w systemach Kreditech Możesz także wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W tym celu należy wysłać e-mail na info@kredito24.pl. Kreditech może skontaktować się za pośrednictwem swoich narzędzi elektronicznych tj.: e-maila, telefonu lub innych środków porozumiewania się na odległość w sprawie spłaty pożyczek, nakazów płatniczych. W przypadku zbierania danych osobowych od podmiotów trzecich, masz prawo, ze względu na swoją szczególną sytuację, złożyć umotywowany, pisemny wniosek o zaprzestanie przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, masz także prawo zgłosić sprzeciw wobec wykorzystywania danych osobowych do celów marketingowych lub przekazania danych osobowych innemu administratorowi danych.

Kreditech może dokonywać zmian w przepisach dotyczących polityki prywatności. Informacje o takich zmianach będą widocznie poprzez umieszczenie zaktualizowanej wersji na stronie zawierającej najnowsze warunki dotyczące polityki prywatności.

   1. Nazwa firmy, adres i kontakt

Kreditech Polska Sp. z o.o.

Ul. Prosta 32

00-838 Warszawa

NIP: 5252534005

Tel: +48 71 881 10 77

E-mail: info@kredito24.pl

Numer konta bankowego: 08 1020 1097 0000 7202 0238 2554

Bank: PKO BP

Kreditech Polska Sp. z o.o.należy do:

Kreditech Holding SSL GmbH

Ludwig Erhard Straße 1

20459 Hamburg, Niemcy

www.kreditech.com

   1. Odbiorcy danych

Kancelaria Medius SA

Babińskiego 69

30-393 Kraków

 

Rudy Consulting Sp. z o.o.

Paprotna 7

51-117 Wrocław