Polityka klimatyczna UE – szykują się zmiany

Planowe zaostrzenie polityki klimatycznej Unii Europejskiej może mieć fatalne skutki dla Polskiej gospodarki podaje Rp.pl. Jak wynika z raportów przeprowadzonych Instytutu Kościuszki i Ernst & Young planowane zminay w polityce klimatycznej mogą obniżyć PKB Polski o 1% w do 2030.

Eksperci twierdzą, że przyjęty przez Unię Pakiet Energetyczno-Klimatyczny na okres 2013–2020 spowoduje pogorszenie się warunków działania energetyki, co wiąże się z pogorszeniem sytuacji wysokoemisyjnych i energochłonnych sektorów gospodarki. Realne zagrożenie stanowi też przenoszenie produkcji poza granice UE oraz rosnące wśród gospodarstw domowych tzw. „ubóstwo energetyczne” czyli sytuacja, w której koszty ponoszone na energię i ciepło wynoszą ponad 10% dochodów. Ponadtop inny projekt unijny: „Plan działania w zakresie energii do roku 2050″, zawiera jeszcze bardziej rygorystyczne zmiany w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych. Według szacunków Banku Światowego oznacza to, że do roku 2020 wzrost polskiego PKB może obniżyc się od 19 do 37 miliardów euro. Dla osiągnięcia zamierzonych celów stworzono szereg nowych regulacji dotyczących handlu emisjami bez globalnego porozumienia.

Jak zauważają autorzy raportów polityka klimatyczna UE stwarza również gospodarcze szanse takie jak: większenia produkcji urządzeń i usług w obszarach przebudowy sektora energetycznego oraz poprawy efektywności energetycznej całej gospodarki. Komisja Europejska podzieliła uprawnienia do emisji CO2 przeznaznaczone do sprzedaży na aukcjach. Z tego tytułu Polska otrzyma około 250 milionów uprawnień, a ich wartość może się wahać od 2,5 do nawet 5 miliardó EUR. Szacując bilans zysków i strat Polska może stracic na tym jednak około 15-30 mln EUR. Problemy ten dotyczy jednak wielu krajów UE i dotyczy to bardziej rozwiniętych gospodarek.

Jednak do dalszego kształtowania polityki klimatycznej niezbędny jest konsensus krajów członkowskich. Zapewnić on powinien możliwość utrzymania konkurencyjności gospodarki UE oraz możliwość nieustającego wyrównywania różnic w poziomach rozwoju krajów UE. Obecnie przyjętu projet tą różnicę pogłębia. Decyzje nie zostały jednak podjęte i jak komentują eksperci przedstawione raporty mogą mieć niewątpliwy wkład do podjęcia decyzji.

Interesuje Cię pożyczka? Wejdź na Infofinanse24.pl.

Autor: K.Małolepszy, Zdjęcie: JMG / pixelio.de