Polecenie zapłaty

Polecenie zapłaty- jest to polecenie wpłaty określonej kwoty pieniędzy, skierowane do banku. Polecenie takie kieruje zleceniodawca na rzecz beneficjenta. Jego realizacja może mieć formę bezgotówkową, czyli realizowane jest poprzez przekazy bankowe lub pieniężną. Dłużnik i wierzyciel powinni mieć konta w bankach, które zawarły stosowne porozumienie.