Polacy się nie ubezpieczają

Polacy coraz rzadziej decydują się na wykup polis na życie. Sytuacja ta wg specjalistów związana jest z ogólnymi uwarunkowaniami gospodarczymi, klienci rezygnujący z ochrony jako powód często podają brak funduszy na ten cel. Towarzystwa ubezpieczeniowe coraz częściej odnotowują tendencję do zmniejszania sum ubezpieczenia w zakresie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku. Natomiast zauważalny jest wzrost liczby ubezpieczeń mienia od ognia i innych zdarzeń losowych (ze względu na realne zagrożenie utraty życiowego dorobku  w tego typu sytuacjach).

Nie tylko trudna sytuacja ekonomiczna wpływa na decyzję o ograniczeniu sprzedaży polis. Również radykalna podwyżka stawek dla firm bezposrednio oddziałuje na bieżącą sytuację. Ubezpieczyciele ze względu na strach związany z wysoką szkodliwością w niektórych branżach zdecydowali się podnieść ceny polis nawet o 300 procent. Skutkiem tego była rezygnacja zakładów pracy z wykupienia ubezpieczeń.

Mimo bieżącej sytuacji przedstawiciele branży nie spodziewają się zmian w polityce cenowej, gdyż na obniżki stawek nie mogą sobie pozwolić. Wg portalu www.gazetaprawna.pl , walka o klienta będzie się koncentrowała na ścisłym dopasowaniu ubezpieczenia do specyficznych i indywidualnych wymagań konkretnego klienta.  Warto dodać, iż najczęściej wybieraną przez rodaków formą ubezpieczenia jest wykup obowiązkowego OC na samochód. Przedstawiciele firm ubezpieczeniowych wskazują, że na skłonność do kupowania polis wpływa miejsce zamieszkania. Mieszkańcom dużych miast można sprzedać nie tylko obowiązkowe polisy OC, lecz także ubezpieczenia autocasco czy inne majątkowe oraz życiowe.

Interesuje Cię pożyczka? Wejdź na Infofinanse24.pl.

Autor: H.Mikulska / kredito24   Zdjęcie: G.Altman / Pixelio.de