Polacy bez pracy?

Polacy-bez-pracy?

Jak donosi Ministerstwo Pracy, aż dziewięć milionów Polaków zarejestrowało się w urzędzie dla bezrobotnych w ciągu ostatnich czternastu lat. Ten zatrważający wynik oznacza, że zarówno osoby młode, jak i w średnim wieku, mają problemy ze znalezieniem pracy. Eksperci rynkowi zaznaczają jednak, że wśród osób, które nie mogą faktycznie znaleźć zajęcia, znajdują się również takie, które celowo rejestrują się w pośredniaku, żeby pobierać państwowe świadczenia finansowe.

Stopa bezrobocia

Jak wynika z raportu zrealizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, stopa bezrobocia w Polsce wzrosła w styczniu 2015 roku i aktualnie wynosi 12,1%. Oznazca to wzrost o 2,6 punkta procentowego. Zwiększenie liczby osób zarejestrowanych w urzędach pracy zauważono już w grudniu 2014 roku, kiedy to była szacowana na 11,5%. MImo to w porównaniu z  latami poprzednimi, bezrobocie w grudniu było najniższe w ostatnich 7 latach. Co sprawia, że liczba osób bez pracy wciąż wzrasta? Składa się na to kilka czynników. Po pierwsze coraz częściej dla młodych osób zarejestrowanie się w urzędzie dla bezrobotnych nie jest wstydem, lecz stanowi wsparcie i rozwiązanie problemu. Osoby, które pozostają bez pracy doskonale wiedzą, że w przypadku jej nieznalezienia, mogą liczyć na wsparcie finansowe ze strony państwa. Jednocześnie urzędy stanowią wspracie w przypadku znalezienia odpowiedniego stażu, co jest w dzisiejszych czasach nieocenione. Okazuje się bowiem, że pracodawcy coraz cześciej zwracają się ku modelowi zachodniemu, tj. zatrudniają osoby, które maja już za sobą odbyte staże i praktyki zawodowe. Problem polega również na tym, że wiele dużych firm, dzięki którym powstają nowe miejsca pracy, zakłada biznes w pobliżu najwiekszych aglomeracji, tj. Warszawy, Poznania, Wrocławia, Krakowa, czy Gdańska. Przez to mieszkańcy innych regionów sa poszkodowani i zaczynają migrować pomiędzy poszczególnymi województwami w poszukiwaniu pracy. Inni z kolei, przywiązani do swojego miejsca zamieszkania, uporczywie szukają zajęcia w miejscu zamieszkania. Jak podkreślają analitycy, młode osoby pozostają bez pracy wyłącznie przez jakiś czas. W końcu udaje im się znaleźć zajęcie, dzięki szkoleniom i stażom organizowanym przez urząd pracy. Największy problem dotyczy osób po 40 roku życia, które nagle straciły zatrudnienie i nie mogą się odnaleźć w nowych warunkach rynkowych i wyższych wymaganiach wobec pracowników.

Skutki bezrobocia

Bez wątpienia pozytywnym trendem jest fakt, iż osoby, które nie mogą znaleźć pracy udają się po pomoc do urzędu pracy i nie traktują tego jako ujmę. Podobnie jest w krajach Europy Zachodniej, na przykład w Niemczech, gdzie każdy- niezależnie od wykształcenia, może zarejetsrować się jako osoba bezrobotna i nie jest to traktowane jako problem, czy negatywny trend. Świadczy to przede wszystkim o zaufaniu społeczeństwa do państwa i wiara w możliwość rozwiązania problematycznej sytuacji. Niestety niektóre młode osoby zmuszane są przez różne życiowe sytuacje do emigracji za granicę, np. do Niemiec, czy Wielkiej Brytanii. To, co napawa optymizmem to fakt, że coraz więcej Polaków przebywających na obczyźnie deklaruje chęć powrotu do kraju, w momencie podreparowania budżetu domowego. Już teraz warunki życia wielu osób w Polsce polepszyły się dzięki temu, że osoby zarabiające za granicą, odkładają pieniądze i inwestują je na terenie swojej ojczyzny. W ostatnich miesiąch wiele zagranicznych firm deklaruje chęć otwarcia bzinesu w Polsce, przez co zwiększy się ilość miejsc pracy na rynku. Można więc mniemać, że coraz mniej młodych osób będzie się decydować na emigrację. Wraz z niewielkim wzrostem bezrobocia, coraz więcej osób decyduje się na zaciągnięcie pożyczki online, a firmy pożyczkowe stały się alternatywą dla produktów bankowych i deską ratunku dla osób wykluczonych finansowo.

Autor: Irena Kaczmarek