Podwyżki usług bankowych

Portal gazetaprawna.pl donosi o trwającej od kilku miesięcy serii podwyżek opłat i prowizji w polskich bankach. O niekorzystnej dla klientów przebudowie tabeli opłat poinformowały m.in. PKO BP, mBank, Citi Handlowy czy Euro Bank. Podwyżki dotyczą w głownej mierze prowizji za prowadzenie rachunków osobistych oraz wydanie kart. Podrożały także konta i karty płatnicze, zapowiadane jest również podniesienie cen opłat za przelewy. Zdaniem analityków, banki będą w dalszym ciągu kontynuowały politykę podnoszenia cen.

 

Specjaliści dodają: Istnieje grupa usług , z których Klienci nie są w stanie zrezygnować, np. podstawowego konta, z którego płaci się rachunki. Nawet jeśli bank podniesie prowizję, to klienci będą płacić . Instytucje finansowe będą dawać możliwość uniknięcia tych opłat pod pewnymi warunkami, czyli np. przekroczenia wyznaczonego limitu pod względem liczby czy wartości transakcji, albo określonych wpływów na rachunek.

 

Niektóre banki nie podnoszą opłat podstawowych, ale śrubują wysokość tych limitów.  Analitycy twierdzą, że banki będą szukać zwiększenia przychodów prowizyjnych także na operacjach wykonywanych w oddziale, np. przelewach. Przyczyną podwyżej jest redukcja prowizji interchange, jaką sklepy odprowadzają do banków z tytułu transakcji kartami płatniczymi. Nakłada się na to także niższa liczba udzielanych kredytów. Wartość zadłużenia gospodarstw domowych na koniec 2012 r. była tylko o ok. 1 mld zł wyższa niż na koniec 2011 r.

Interesuje Cię pożyczka? Wejdź na Infofinanse24.pl.

Autor: H. Mikulska / Kredito24     Zdjęcie: M. Greitschus / Pixelio.de