Poddanie sie egzekucji aktem notarialnym

Akt notarialny zawierający oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji ( rzadziej umowa pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem zawierająca obowiązek kredytobiorcy zapłaty określonej należności w wyznaczonym czasie). Dokument ten umożliwia wierzycielowi szybsze zaspokojenie roszczeń w postępowaniu egzekucyjnym po nadaniu przez sąd klauzuli wykonalności.