Płatnosci nieuwarunkowane

Płatności w przypadku, których bank nie wymaga od beneficjenta spełnienia jakichkolwiek warunków. Podstawowymi formami płatności nieuwarunkowanych są płatności dokonywane za pomocą poleceń zapłaty oraz czeków. Płatności tego rodzaju stanowią najpowszechniejszy rodzaj płatności obsługiwanych przez banki. Stanowią też jedne z najstarszych operacji bankowych.