Płaszcz

Płaszcz – termin dotyczy przede wszystkim papierowej postaci obligacji . Płaszcz jest właściwą częścią obligacji, która zawiera zapis dłużny. Część ta posiada określenie emitenta, numer obligacji, jej serię i nazwę. Płaszcz to także określenie kwoty należności oraz stopy procentowej. Jeśli obligacja nie wystepuje w formie papierowej informacje, jakie podaje płaszcz są zawarte w świadectwie depozytowym.