Szczęście w czasach kryzysu gospodarczego

Najnowsze badania brytyjskich oraz amerykańskich naukowców (ich wyniki publikuje portal www.forbes.pl) pokazują, iż grubość portfela oraz wzrost gospodarczy mają bezpośredni wpływ na odczuwanie radości samospełnienia oraz radości z życia. Do lamusa można więc odłożyć przysłowie, iż pieniądze szczęścia nie dają. W czasach hossy gospodarczej, szybko rosnącego PKB, ogromnego apetytu na życie oraz konsumpcjonizmu niemalże nikt nie zadawał sobie pytania o sens życia. Recesja a co za tym idzie bankructwa, kryzys oraz masowe zwolnienia spowodowały natomiast nawrót problemów egzystencjalnych.

Propozycja aby sukces narodów mierzony był za pomocą wskaźnika szczęścia a nie wzrostem PKB wysunięta została przez laureatów Nagrody Nobla J.Stiglitza oraz A.Sen (w 2008 roku holenderski ekonomista R.Veenhoven stworzył formułę, która zamiast twardych danych uwzględniała subiektywne odczucia ludzi, środowisko naturalne, długowieczność oraz dochód narodowy brutto jako jedne z wielu elementów składowych).  Czasy kryzysu spowodowały powrót ekonomii szcześcia – mnogość publikacji naukowych oraz literatury z tego zakresu oraz wskaźników takich jak Światowa Ankieta Wartości (z ang. wvs). Warto dodać, iż Komisja Europejska postulowała implikację centralnego europejskiego systemu mierzenia dobrobytu (na miejsce wskaźnika PKB). ONZ natomiast przygotowała projekt nowy wskaźnika, który pretenduje do nowej skali ocen państw – tzw badania szczęścia.  Podobną metodologię wskaźnika dobrobytu zaczął publikować rząd Wielkiej Brytanii.

Okazuje się, iż w krajach wysoko rozwiniętych, w których spełnione są podstawowe potrzeby człowieka, zwrost satysfakcji z życia nie jest proporcjonalny do wzrostu gospodarczego. Earlestin dowodzi, iż na szczęście wpływa mnogość czynników takich jak wykształcenie, stan zdrowia, relacje małżeńskie czy wpływ otoczenia. Jest wiele elelementów zarówno kulturowych jak i będacych częścią modelu państwa, które swoją aktywną polityką społeczną może wpływać  na nasze zadowolenie bądź jego brak.

Autor: H.Mikulska / Kredito24        Zdjęcie:  B.Thorn / Pixelio.de