Pasywa

Określenie źródeł finansowania majątku przedsiębiorstwa. Pasywa to zarówno kapitał własny, jak i kapitały obce. Fundusze własne to środki wniesione do firmy przez jej właścicieli oraz wartości uzyskane w trakcie działalności, natomiast kapitały obce to głównie kredyty i pożyczki. Rozróżnia się pasywa tworzące koszty i nie tworzące kosztów.