Pasywa tworzące koszty

Pasywa wskazują na źródła finansowania majątku firmy. Poza kilkoma innymi podziałami, dzielą się na nie tworzące kosztów oraz tworzące koszty. Pasywa tworzące koszty to ogromna część zobowiązań banków. Są to pasywa, których pozyskiwanie pociąga za sobą dodatkowe koszta, jakimi są najczęściej odsetki.