Pasywa nie tworzące kosztów

Pasywa nie tworzące kosztów – rodzaj pasyw, w których posiadaniu jest bank, nie ponosząc dodatkowych kosztów, głównie odsetek. Takim pasywem są środki na rachunku “loro”, który nie podlega oprocentowaniu. Pasywa nie tworzące kosztów to również kwoty na rachunku klienta, gdy środki na nim są zamrożone.