Papiery wartościowe

Papiery wartościowe- są to dokumenty, które określają prawa majątkowe osób zawartych w treści dokumentu. Realizacja owych praw nastąpić może nastąpić poprzez okazanie owych dokumentów lub ich zwrotu. Właściciel może przenosić określone prawa również na inne osoby. Papiery wartościowe dzieli się ze względu na prawo do kapitału oraz według osoby uprawnionej.