Papiery wartościowe stwierdzające prawo

Papiery wartościowe stwierdzające prawo to wszelkie dokumenty udziałowe w spółkach. Właściciele tychże dokumentów posiadają prawa współwłasności w stosunku do majątku emitenta. Różnice w rodzajach papierów wartościowych stwierdzających prawo polegają głównie na różnicach w zakresach odpowiedzialności właściciela dokumentu za zobowiązania spółki.