Papiery wartościowe o zmiennym dochodzie

Papiery wartościowe o zmiennym dochodzie nazywane są inaczej akcjami. Akcje nie gwarantują właścicielom stałych dochodów, ani też określonych ich wielkości. Właściciele akcji biorą udział w zyskach osiąganych przez emitenta, a jest on proporcjonalnie duży do wielkości wniesionego przez nich udziału.