Papiery wartościowe imienne

Papiery wartościowe, na których umieszczone jest nazwisko (nazwa) właściciela. Prawa z nich wynikające ma wyłącznie wskazana osoba i tylko osoba wspomniana w ich treści może nimi dysponować. Do przeniesienia praw majątkowych konieczne jest wydanie papieru wartościowego oraz cesja tych praw.