Opłaty: proste, uczciwe i przejrzyste

Opłaty: proste, uczciwe i przejrzyste

Kredito24 jest wyjątkowe: dzięki zastosowaniu najnowszej technologii, Państwa aplikacja zostanie zweryfikowana w bardzo szybki sposób. Nasze opłaty są przejrzyste i równe dla wszystkich. Od pierwszej chwili, informujemy swoich Klientów o wszelkich kosztach i opłatach związanych z pożyczką. Nie trzeba przejmować się drobnym drukiem i ukrytymi kosztami, ponieważ ich nie ma. Po wybraniu kwoty i terminu spłaty pożyczki na naszej stronie internetowej, automatycznie pojawi się kwota do spłaty. Jeśli spłata pożyczki będzie dokonana w terminie, nie będziecie Państwo musieli płacić ani grosza więcej niż kwota wskazana przy aplikacji. Kredito24 opiera się na wzajemnym zaufaniu.

Jasne i przejrzyste opłaty

Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat, oprócz wskazanych na stronie. Nie będziemy przedłużać Twojej pożyczki automatycznie, a wyłącznie wtedy, gdy wyrazisz taką chęć. W przypadku, gdy w ciągu 5 dni od pierwotnej daty spłaty Twojej raty, a nie otrzymamy od Ciebie  płatności, skontaktujemy się, aby spróbować zaoferować pomoc i najlepsze rozwiązanie. W przypadku przekazania długu do zewnętrznej firmy windykacyjnej,  nie będziecie musieli pokryć żadnych dodatkowych kosztów związanych z działaniami agencji. Wierzymy w ideę przejrzystego i uczciwego pożyczania.

Przykładowe opłaty

Stawki opłat zależą od czasu trwania pożyczki, przykładowe wyliczenia znajdują się poniżej

W przypadku pożyczenia  kwoty 300 zł, całkowita kwota do zwrotu to:

 • Przy pożyczce na 7 dni – 323,31 zł
 • Przy pożyczce na 15 dni – 349,93 zł
 • Przy pożyczce na 30 dni – 384,87 zł

W przypadku pożyczenia  kwoty 500 zł, całkowita kwota do zwrotu to:

 • Przy pożyczce na 7 dni – 538,84 zł
 • Przy pożyczce na 15 dni – 583,21 zł
 • Przy pożyczce na 30 dni – 641,44 zł

W przypadku pożyczenia  kwoty 1000 zł, całkowita kwota do zwrotu to:

 • Przy pożyczce na 7 dni – 1077,6 zł
 • Przy pożyczce na 15 dni – 1166,44 zł
 • Przy pożyczce na 30 dni – 1282,88 zł

W przypadku pożyczenia  kwoty 2500 zł, całkowita kwota do zwrotu to:

 • Przy pożyczce na 7 dni – 2694,17 zł
 • Przy pożyczce na 15 dni – 2916,09 zł
 • Przy pożyczce na 30 dni – 3207,19 zł

W przypadku pożyczenia  kwoty 3000 zł, całkowita kwota do zwrotu to:

 • Przy pożyczce na 7 dni – 3233,01 zł
 • Przy pożyczce na 15 dni – 3499,32 zł
 • Przy pożyczce na 30 dni –  3848,63 zł

Opłaty za przedłużenie

12% całkowitej kwoty pożyczkiPrzedłużenie na 7 kolejnych dni

16% całkowitej kwoty pożyczkiPrzedłużenie na 15 kolejnych dni

32% całkowitej kwoty pożyczkiPrzedłużenie na 30 kolejnych dni*

* z zastrzeżeniem minimalnej wpłaty 10 zł

Pożyczkobiorca może spłacić część zobowiązania i tym samym wnioskować o przedłużenie terminu spłaty przekazując opłatę na rachunek bankowy Pożyczkodawcy. Jedynie opłaty za przedłużenie, które wpłyną na rachunek bankowy Pożyczkodawcy przed upływem terminu pożyczki uprawniają Pożyczkobiorcę do przedłużenia jej terminu. Przy wpłacie 12% kwoty pożyczki, dokonasz częściowej spłaty swojej pożyczki, za to przedłużymy Twój okres spłaty o 7 dni. Jeżeli wpłacisz 16%, również dokonasz częściowej spłaty, a termin spłaty zostanie przesunięty o 15 dni. Wpłata 32% kwoty pożyczki również przedłuży okres spłaty – o 30 dni i przede wszystkim wpłynie na częściową spłatę.

 

Należności z tytułu opóźnionej spłaty

Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo do naliczania odsetek od kwoty Pożyczki od dnia następującego po dniu wymagalności spłaty w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych). W przypadku zmiany, będącej wynikiem zmiany w wysokości odsetek, o których mowa w art. 481 Kodeksu cywilnego, Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę o tej zmianie niezwłocznie po jej nastąpieniu .