Opłaty bankowe coraz niższe?

Portal www.money.pl podaje, iż Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekt zmian w ustawie o usługach płatniczych. Projekt ten wprowadza obowiązek informowania klienta o opłacie za wypłatę gotówki z bankomatu przy każdej transakcji. Komisja prawnicza w Rządowym Centrum Legislacji ustali brzmienie projektu pod względem prawnym oraz redakcyjnym.

Do ustawy zostanie dodana zmiana, zgodnie z którą opłata bądź prowizja za wypłatę gotówki przy użyciu karty płatniczej będzie pobierana pod warunkiem udzielenia użytkownikowi odpowiedniej informacji przed dokonaniem takiej wypłaty. Wprowadzone zmiany będą miały na celu ochronę konsumentów korzystających z bankomatów. Nieudzielenie informacji o pobieranej opłacie przed każdorazową wypłatą jest łamaniem zbiorowych interesów konsumentów – napisano w uzasadnieniu.

W przypadku, gdy klient nie zostanie poinformowany o opłacie, nie będzie można jej pobrać. Ministerstwo Finansów proponuje również wprowadzenie przepisu zakładającego wspólną odpowiedzialność wydawców kart oraz właściciela urządzenia za niepoinformowanie uzytkownika o wysokości opłaty. Umowy, na ktorych treść nie ma wpływu jedna strona (np niezależni operatorzy bankomatu) mają zostać uniemożliwione. Zostało również wskazane, że niektóre warunki umów zawieranych z organizacjami płatniczymi zawierają zakazy pobierania dodatkowych opłat za wypłatę z bankomatu w sytuacji gdy prawo nie przewiduje odmiennych zasad.

Kolejne zmiany przewidują, że sklepy będą mogły akceptowac tylko niektóre karty danej organizacji płatniczej. Według MF taka zmiana pozwoli rezygnować z przyjmowania płatności za pomocaą kart, których uzywanie wiąże się z wysokimi opłatami. Projekt wprowadza również możliwość udostępniania przez dostawcę karty użytkownikowi informacji o wszelkich opłatach związanych z dokonaniem zapłaty przy użyciu karty.

Interesuje Cię pożyczka? Wejdź na Infofinanse24.pl.

Autot: H.Mikulska, Zdjęcie: GG-Berlin  / pixelio.de