Odpowiedzialne zaciąganie pożyczek – “Zanim podpiszesz”

W poniedziałek, 26 listopada ruszyła kampania społeczna „Nie daj się nabrać. Sprawdź zanim podpiszesz”. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na ryzyko związane z zawieraniem umów finansowych, a w szczególności tzw. „chwilówek”. Współorganizatorami akcji są: Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Komisja Nadzoru Finansowego, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Sprawiedliwości, Narodowy Bank Polski, Policja oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Szczególnie w okresie przedświątecznym, firmy oferujące wysokooprocentowane krótkoterminowe pożyczki zabiegają o nowych klientów. Z kolei ci skuszeni łatwym przypływem gotówki (na dowód, bez zabezpieczeń) podpisują umowy nie zawsze będąc świadomym konsekwencji prawnych. Dlatego też edukacja w tym zakresie jest tak ważna.

Ponadto, PSL (Polskie Stronnictwo Ludowe) przedstawił niedawno proket ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Zmiany te mają na celu uzupełnienie luk w ustawodastwie oraz ochronę interesów konsumentów.

Co na ten temat sądzi Kredito24?

Kredito24 w pełni popiera akcję społeczną „Nie daj się nabrać. Sprawdź zanim podpiszesz” i wierzy, że obecni oraz przyszli klienci wybierając nasze usługi kierują się bezpiecznymi zasadami zaciągania pożyczek.

Zanim zdecydujesz się zaciągnąć pożyczkę:

  1. Sprawdź wiarygodność firmy- możesz sprawdzić wiarygodność Kredito24 np. w KRS.
  1. Policz całkowity koszt pożyczki – na naszej stronie www.kredito24.pl wybierając kwotę, a następnie datę spłaty pożyczki od razu widzisz jaka będzie końcowa suma zadłużenia, możesz je również sprawdzić na stronie Opłaty
  1. Dokładnie przeczytaj umowę – gdy Twój wniosek o pożyczkę będzie pozytywnie rozpatrzony na adres e-mail otrzymasz umowę pożyczki. Jest ona również dostępna na naszej stronie w zakładce Warunki umowy oraz na Twoim koncie www.kredito24.pl;
  1. Nie podpisuj jeśli nie rozumiesz – jeśli jakaś informacja w umowie nie jest dla ciebie zrozumiała możesz skontaktować się z naszym działem obsługi klienta, a osoby tam pracujące chętnie Tobie pomogą (dane kontaktowe  znajdziesz w zakładce ‘Pomoc’).

Więcej o zaciąganiu odpowiedzialnych pożyczek znajdziesz na stronie Zanim podpiszesz.

Kredito24 jako odpowiedzialny pozyczkodawca udzielający pożyczek na jasnych i przejrzystych zasadach cieszy się również ze zmian w ustawodastwie. Pozwoli to na wyeliminowanie nieuczciwej konkurencji, wprowadzenie zmian oraz zwiększenie ochrony konsumentów, w tym klientów Kredito24.

Jak pokazuje przewodnik po usługach finansowych przygotowany przez UOKIK na podst. Art.9 ustawy o kredycie konsumenckim kredytodawca ma obowiązek oceny ryzyka kredytowego, czyli oceny zdolności konsumenta do spłaty zaciągniętego kredytu/pożyczki. Obecnie kredytodawcy stosują różne metody oceny ryzyka kredytowego min. tzw.: scoring, weryfikację danych w Biurze Informacji Gospodarczej lub weryfikację danych w Biurze Informacji Kredytowej. Główne założenia ustawy to: ujednolicenie zasad badania „zdolności kredytowej” konsumenta przez banki, SKOKi i instytuacje pozabankowe. Ponadto zostanie nałożona kara za nieprzestrzeganie tych przepisów w wysokości 5 tyś zł. PSL uważa również, że informacje dotyczące pożyczek powinny być bardziej zrozumiałe i przejrzyste, a winą za dotychczasową złą politykę informacyjną obarcza organy kontroli jak i para banki. Kredito24 jako odpowiedzialna firma popierwa akcje rządowe i liczy na to, iż Klienci przeczytają Warunki Umowy Ramowej Pożyczki nie tylko w Kredito24 ale w innych instytucjach, aby uniknąć niespodzianek.

 Twój Zespół Kredito24.

Zdjęcie: Rainer Sturm  / pixelio.de