Obniżka stóp procentowych

Rada Polityki Pieniężnej, zgodnie z przewiduwaniami analityków, obniżyła dziś stopę procentową o 25 punktów bazowych- podaje portal www.wp.pl . Równocześnie, w całym cyklu stopy procentowe spadły już o 200 punktów. Stopa referencyjna wynosi w chwili obecnej 2,75 proc. w skali rocznej. Jest to najniższa wartość w historii. Wartość pozostałych stóp procentowych wynosi natomiast: stopy lombardowej 4,25 proc.,depozytowej 1,25 proc oraz redyskonowej weksli 3,00 proc.

 

Polski złoty praktycznie nie zareagował na decyzję RPP. Ekonomiści komentują: Decyzja rady jest zgodna z naszą prognozą i oczekiwaniami rynku. Wydaje się, że kluczowy był raport z ostatniego posiedzenia, w którym stwierdzono, że rada widzi potrzebę dalszego obniżania stóp i do tego chce robić to szybko. Przy braku sygnałów ożywienia naszej i europejskich gospodarek można się było tego spodziewać.

 

Obniżka stóp procentowych jest kontynuacją trwającej od listopada serii obniżek. Ekonomiści dodają: Od tego momentu rada utrzymuje zawrotne tempo obniżki stóp średnio o 0,25% miesięcznie. W efekcie tych działań osiągnęliśmy poziom 2,75%, który i tak jest znacznie wyższym poziomem niż obserwowane obecnie w strefie euro, Wlk. Brytanii i Szwajcarii 0,5%, ale różnica ta jest istotnie mniejsza niż jeszcze rok temu . Przesłanką dla trwającej obecnie serii cięć jest najprawdopodobniej ciag sprzyjających ku temu danych i prognoz makroekonomicznych. Inflacja wynosi poniżej 1%, natomiast wkaźniki dotyczące koniunktury wyraźnie wskazują nadchodzące spowolnienie gospodarcze.

Interesuje Cię pożyczka? Wejdź na Infofinanse24.pl.

 

Autor: H. Mikulska / Kredito24     Zdjęcie: W. Pfensing / Pixelio.de