Obniżenie prognozy wzrostu PKB

Prognoza globalnego wzrostu gospodarczego na 2013 rok została w dniu dzisiejszym nieznacznie podwyższona do 3,5 procent przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy – podaje portal www.money.pl. Nienajlepszą wiadomość dla eurolandu przynoszą też dzisiejsze prognozy skurczenia się godpodarki o 0,2 procent.

Globalny wzrost zacznie się stopniowo umacniać w 2013 roku, twierdzi MFW równocześnie zaznaczając, iż ograniczenia dla produkcji gospodarczej zaczną się stopniowo obniżać. Raport World Economic Outlook (WEO) nie przynosi jednakże optymistycznych wiadomości – pobudzenie gospodarcze będzie wolne. Według prognoz specjalistów z MFW, globalna gospodarka wzrośnie o 3,5 procent w bieżącym roku. Jest to zdecydowanie nieznaczny wzrost w porównianiu z październikowymi prognozami (3,2%). W przypadku, gdy zagrożenia rynkowe się nie zrealizują, a warunki na rynkach finansowych będa dalej ulegać poprawie, globalny wzrost może się nawet umocnić w stosunku wyższym niż prognozy raportu.

W trzecim kwartale 2013 r. Spodziewana jest poprawa warunków gospodarczych, z lokalnym wzrostem ponad 3 procent. Główym źródłem wzrostu były gospodarki  wschodzące oraz USA. Warunki na rynkach finansowych uległy stabilizacji, koszty obsługi długu w krajach peryferyjnych zmalały. Według szacunków MFW, gosdoparka eurolandu skurczy się o 0,2% zamiast przewidywanego wcześniej wzrostu o 0,2 %. Mimo faktu, iż polityczne działania obniżyły ryzyka oraz doprowadziły do poprawy warunków finansowych dla rządów i banków w krajach peryferyjnych, nie przełożyło się to jeszcze na poprawę warunków pożyczania dla prywatnego sektora.

 Ostry kryzys obecnie stał się mniej prawdopodobny, natomiast ryzyko długotrwałego zastoju w strefie euro wzrośnie, jeżeli pęd do reform nie będzie zachowany – ostrzega MFW. Wzywa on do kontynuowania programów naprawczych w krajach peryferyjnych, które muszą być wspierane przez tzw zapory jak również do dalszej integracji fiskalnej eurolandu oraz realizacji kolejnych etapów unii bankowej.

Interesuje Cię pożyczka? Wejdź na Infofinanse24.pl.

Autor: H. Mikulska/Kredito24  Zdjęcie: Lupo  / pixelio.de