Nowelizacja ustawy podatkowej

Jak podaje Gazeta Wyborcza, Centrum Informacyjne Rządu poinformowało o przyjęciu przez rząd projektu nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług przedłożonego m.in. przez Ministra Finansów. Do projektu nowelizacji ustawy o VAT zostana wprowadzone przepisy, które dostosuja nas do regulacji unijnych. Uproszczą one znacznie rozliczenia podatku, wprowadzą stabilność prawną oraz zmniejszą obciążenia biurokratyczne dla przedsiębiorców. 

Jedno z najważniejszych rozwiązań to wg Centrum przyjęcie generalnej zasady, że obowiązek podatkowy będzie powstawał z chwilą dokonania dostawy towarów bądź wykoniania usługi.  Wśród najważniejszych propozycji zmian znalazło się między innymi podniesienie stawki VAT z 8 do 23 % między innymi na wyroby rękodzielnicze (sztuka ludowa, rzemiosło ludowe) z zastrzeżeniem, iż zmiany dotyczą tylko tych z atestem Krajowej Komisji Artystycznej i Etnograficznej.

Kolejne zmiany dotyczą opodatkowania usług pocztowych świadczonych przez operatorów publicznych, uproszczeniu ulegną procedury pobierania VATu w przypadku budowy i utrzymania wspólnych odcinków dróg transgranicznych, definiowania terenów budowlanych (co ma ułatwić podatnikom stosowanie zwolnień od VAT ). Wprowadzone zostaną również możliwości dokonania korekty podstawy opodatkowania w przypadku braku możliwości uzyskania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę.  Pozostałe propozycje zmian to korzystne dla przedsi ębiorców reguły dotyczące fakturowania (między innymi zlikwidowanie obowiązku wystawiania faktur dokumentujących sprzedaż produktu bądź usługi zwolnionej z VAT).

Interesuje Cię pożyczka? Wejdź na Infofinanse24.pl.

Autor: H. Mikulska, Zdjęcie: Gerd Altmann/Hans Braxmeier  / pixelio.de