Nowelizacja kodeksu pracy

Senat przyjął nowelizację kodeksu pracy, która wprowadza roczny okres rozliczeniowy i ruchomy czas pracy. Związki zawodowe zapowiadają zwrócenie się do prezydenta o skierowanie zmian do Trybunału Konstytucyjnego. Zmiany zakładają między innymi brak obowiązku pracodawcy sporządzania rozkaldu czasu pracy w przypadku, gdy na pisemny wniosek pracownika stosuje dla niego ruchomy czas pracy albo ustali z nim indywidualny rozkład czasu pracy.

 

Senatorowie odrzucili natomiast poprawki PiS, zgodnie z którymi m.in. okres rozliczeniowy czasu pracy mógł być przedłużony maksymalnie do sześciu miesięcy oraz skreślono by przepisy o ruchomym czasie pracy. Po wejściu ustawy w życie okres rozliczeniowy czasu pracy wydłuży się z 4 do 12 miesięcy, “jeżeli jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi lub technicznymi, lub dotyczącymi organizacji pracy“, podaje portal gazeta.pl .

Nowe przepisy pozwolą także na stosowanie rozkładów czasu pracy na indywidualny wniosek pracownika, niezależnie od ustaleń ze związkami zawodowymi lub reprezentacją pracowników. Umożliwią także wprowadzenie różnych godzin rozpoczynania pracy albo przedziału czasu, w którym pracownik ma rozpocząć pracę.

Nowe zasady rozliczania i rozkładu czasu pracy mogą zostać wprowadzone w firmie w układzie zbiorowym lub w porozumieniu ze związkami zawodowymi albo przedstawicielami pracowników. Jednakże, wprowadzenie tych rozwiązań musi być zgłoszone PIP a pracodawca ma na to pięć dni. Nowelizacja ustawy od początku budziła wiele kontrowersji. Rząd argumentował, że zmiany pozytywnie wpłyną na konkurencyjność polskiej gospodarki, związki zawodowe protestowały, twierdząc, że pracownik zostanie sprowadzony do roli niewolnika.

Interesuje Cię pożyczka? Wejź na Infofinanse24.pl.

 

Autor: H. Mikulska / Kredito24     Zdjęcie:   W.Wulf / Pixelio.de