Nowa ordynacja podatkowa

Znowelizowana Ordynacja podatkowa, jak również ustwa o kontroli skarbowej, która ma na celu ułatwienie obiegu informacji podatkowych z fiskusem oraz innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej, została zatwierdzona przez prezydenta RP- Bronisława Komorowskiego.   Wprowadzone zmiany mają przede wszystkim wpłynąć na poprawę sfery opodatkowania krajów UE.

 

 

Co ciekawe, dyrektywa unijna zastąpiła tę z 1977 roku, która obowiązywała do tej pory. Jednocześnie Polska od 2004 roku prowadzi wpsółpracę z innymi krajami UE, w dziedzinie wymiany danych dotyczących podatków.

 

Z kolei portal finanse.wp.pl donosi, iż wprowadzone zmiany nie dotkną bezpośrednio polskich podatników. Mają one bowiem odnosić się głównie do odzyskiwania należności z innych państw Unii, jak również wspomagać działalność zagranicznych instytucji administracyjnych w dochodzeniu należności na terenie Polski.

 

Zmiany podpisane przez prezydenta dotyczą przede wszystkim informacji, które są ważne z punktu widzenia egzekwowania obowiązujących przepisów odnoszących się do sfery podatkowej, to znaczy podatków, które tworzą budżet państwa oraz budżet samorządów terytorialnych.  Dane dotyczą ceł, podatku VAT, jak również podatku akcyzowego, opłaty skarbowej, składek na ubezpieczenie społeczne oraz wynagrodzeń za usługi użyteczności publicznej.

 

Istotną zmianą jest także wprowadzenie normy, która mówi o tym, że to Minister Finansów wyznaczać będzie organ odpowiedzialny za przekazywanie władzom innych państw wniosków o przekazanie pism, jak również  udostępnienie odpowiednich informacji. Dotychaczas zadanie to należało do kompetencji Biura Wymiany Informacji Podatkowych w Koninie, działającego w ramach poznańskiej Izby Skarbowej.

 Interesuje Cię pożyczka? Wejdź na Infofinanse24.pl.

Autor: I. Kaczmarek / Kredito24  Zdjęcie:Rolf van Melis