Nota średnioterminowa

Średnio lub długoterminowy papier wartościowy(skrypt dłużny) o oprocentowaniu stałym.Okres  jego ważności wynosi przeciętnie od 1 do 10 lat wypełniając miejsce między krótkoterminowymi komercyjnymi papierami dłużnymi a długoterminowymi obligacjami,które mają oprocentowanie stałe.Emisja,wykup,notowania na rynku wtórnym są zbliżone do elementów konstrukcji krótkoterminowych komercyjnych papierów dłużnych