Nominalna stopa procentowa

Jest to stopa procentowo wykazująca nominalną cenę kapitału udostępnionego lub wielkość nominalną przychodu z przypadku udostępnienia kapitału. Nominalna stopa procentowa nie uwzględnia inflacji oraz opłat dodatkowych pobieranych bez bank będzie, więc różna od rzeczywistej stopy procentowej. Oprocentowanie kredytów i depozytów w większości podawane jest w nominalnej wielkości.