Nierzeczywiste transakcje finansowe

Inaczej określane mianem operacji future. Są to umowy zawierane na okres w przyszłości w celu zminimalizowania ryzyka straty. Zleceniodawca zleca kupno podmiotu w przyszłości za obecną cenę w teraźniejszości. Ten rodzaj transakcji jest szczególnie popularny na giełdach papierów wartościowych, chociaż mogą wystąpić w innych dziedzinach handlu.